Accesați pagina proiectului
Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale, contract POSDRU/87/1.3/S/63909

PROIECT ÎNCHEIAT

 

Accesați pagina proiectului
Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor, contract POSDRU/157/1.3/S/133900

PROIECT ÎN IMPLEMENTARE